Skip to main content
 

Ny rapport etterspør tilgang på offentlig registre for å motvirke a-krim

  • 17. september 2019

Boligprodusentenes forening presenterte i dag rapporten «Kvalifisert for å bygge – enkelt å velge seriøst». Rapporten foreslår en rekke endringer innen tilsyn, kvalitetssikring og registerordninger. Det poengteres at tilgang til informasjon i sanntid fra offentlig registre er vesentlig for å motvirke arbeidslivskriminalitet.

Et av endringsforslagen innen Registerordning er følgende.

«En felles registerordning for byggenæringen må videreutvikles som et digitalt nav med koplinger til offentlige registre og andre tjenester som samlet vil sikre at forbrukere og oppdragsgivere ikke bidrar til arbeidslivskriminalitet ved kjøp av varer og tjenester.»

Fra underkapitlet "Samarbeid mellom partene i arbeidslivet mot arbeidslivskriminalitet":

«Samarbeidet mellom partene i arbeidslivet er grunnleggende for regjeringens strategi (mot arbeidslivskriminalitet). Flere av tiltakene i denne rapporten forutsetter dette samarbeidet, og inviterer dessuten byggenæringen til å ta et større ansvar for etterlevelse i egne rekker. Tilgang til pålitelig informasjon fra offentlige registre og tilrettelegging for en transparent bransje vil være vesentlige bidrag fra myndighetene for at dette skal kunne lykkes.»

Boligprodusentene ønsker debatt om sine forslag, som også er foreningens innspill til Byggkvalitetutvalget.

Les hele saken Boligprodusentene vil ha debatt om byggebransjens lov- og regelverk (Byggmesteren, 17.09.19)

 
Nyhet