Skip to main content
 

Ny luftfartsstrategi og Norgesmodellen

15. november 2021

SAS-sjef Kjetil Håbjørg sier selskapet støtter skandinaviske lønns- og arbeidsvilkår – men at regjeringen må kreve det samme av konkurrentene. Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) presenterer to spor som regjeringen vil følge videre: Samferdselsministeren skal legge frem en ny luftfartsstrategi og regjeringen skal jobbe med en ny Norges-modell for offentlige anskaffelser – der de vil stille krav til blant annet arbeidsforhold.

Antallet ansatte i SAS er halvert i løpet av coronapandemien. De oppsagte pilotene var ansatt i hovedvirksomheten, SAS Scandinavia, og derfor sier SAS at gjenansettelsesplikten ikke gjelder. Tajik vil foreslå lovendringer som følger opp Fougner-utvalgets anbefalinger, blant annet når det gjelder fortrinnsrett innen konsern.

Tajik og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) hadde i dag et møte med SAS Norge-sjef Kjetil Håbjørg.

– Det må lages lovverk, reglement og oppfølging som sikrer at alle aktører etterlever det for at vi skal ha en fair konkurranse, sier Håbjørg og fortsetter:

– Vi har gjort regjeringen oppmerksomme på at det flyr fly ut av Norge i dag uten tariffavtaler og fagforeningsrettigheter som vi konkurrerer med. For oss haster dette arbeidet.

Han tenker da på konkurrenter som Ryanair, Wizz Air og andre som vi vet at ikke tillater fagorganisering eller tariffavtaler.

Hadia Tajik møtte SAS-sjefen: − Har spurt om hvorfor de er i konflikt med nesten 500 av sine ansatte (VG, 15.11.21)

 
Nyhet