Skip to main content
 

Norske reiarlag tapar mot utanlandske i oppdrag med kortare distansar, meiner Kystrederiene

21. mai 2023

På fjerde året kjempar sjøfartsorganisasjonar mot ein særregel som gjer at norske skip tapar konkurransen om korte oppdrag.

For å ha rett på ein skattefordel, det såkalla sjømannsfrådraget, må to av tre turar sjøfolk seglar på eit år vere over 55 kilometer.

Dersom ein ikkje oppfyller distansekravet, så mister sjøfolka ulempetillegget for at dei er halve året vekke frå heimen. Slike tillegg har andre maritime nasjonar også, så den norske sjømann vil misse konkurransekraft.

Også norske reiarlag vil misse konkurransekraft fordi reiarlagsskatteordninga fell bort på grunn av det same distansekravet.

Fordi regelen gjeld norske og ikkje utanlandske skip, tapar norske skip konkurransen om korte oppdrag, meiner Kystrederiene.

Nyhet