Norske reiarlag tapar mot utanlandske i oppdrag med kortare distansar, meiner Kystrederiene

  • 21. mai 2023

På fjerde året kjempar sjøfartsorganisasjonar mot ein særregel som gjer at norske skip tapar konkurransen om korte oppdrag.

For å ha rett på ein skattefordel, det såkalla sjømannsfrådraget, må to av tre turar sjøfolk seglar på eit år vere over 55 kilometer.

Dersom ein ikkje oppfyller distansekravet, så mister sjøfolka ulempetillegget for at dei er halve året vekke frå heimen. Slike tillegg har andre maritime nasjonar også, så den norske sjømann vil misse konkurransekraft.

Også norske reiarlag vil misse konkurransekraft fordi reiarlagsskatteordninga fell bort på grunn av det same distansekravet.

Fordi regelen gjeld norske og ikkje utanlandske skip, tapar norske skip konkurransen om korte oppdrag, meiner Kystrederiene.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie