Skip to main content
 

Norsk åpenhetspraksis ved anskaffelses-klager i søkelyset til ESA – og hva med Kofa?

  • 19. oktober 2022

Mulighetene for en korrekt håndtering av åpenhet ved behandling av anskaffelses-klager i norske domstolene er kommet i søkelyset til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

De ber norske myndigheter redegjøre for praksisen, som de mener kan være i strid med kravene i håndhevelsesreglene. Og de spør om Kofas rolle. Norske myndigheter har slått fast at det er domstolene som ifølge håndhevelsesreglene er klageorgan – Kofa er en «light versjon». Og da spør overvåkingsorganet om Kofa også følger den norske tvisteloven.

Regjeringen har fått frist til 30.november å redegjøre for de forholdene overvåkingsorganet peker på.

Les hele saken: Norsk åpenhetspraksis ved anskaffelses-klager i søkelyset – og hva med Kofa? (Anbud365, 19.10.22)

 
Nyhet