Skip to main content
 

Nav-skandalen: – Hemmelig rapport kan gi svar

10. mars 2022

I granskningsrapporten etter Nav-skandalen henvises det til en ukjent rapport fra 2014. Men ingen får se innholdet som potensielt ville kunne gi ofrene rett på oppreisning fra staten.  – Det ble lovet at man skulle snu alle steiner for å finne ut av hva som hadde gått galt. Men Stortinget får ikke snudd alle steiner uten å se dokumentene, sier jusprofessor Ingunn Ikdahl ved UiO

En rapport fra 2014 kan være av avgjørende betydning for Nav-ofrenes rett til oppreisning fra staten, og den vil uansett kunne gi en større forståelse av hva som gikk galt når tusenvis av nordmenn ble rammet av trygdeskandalen, mener Ikdahl.

Rapporten ble offentlig kjent da utvalget som gransket Nav-skandalen la fram sin rapport «Blindsonen» i august 2020.

Ikdahl forklarer til Dagbladet at man vet at rapporten fra 2014 var et samarbeid mellom flere departementer for å se hvilke rammer som gjaldt eksport av trygdeytelser. De få setningene som er offentlig kjent, understreker at selv om folketrygdloven krever at man faktisk oppholder seg i Norge når man får eksempelvis sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, kunne dette kravet ikke anvendes innenfor EØS. Men hva som ellers står i dokumentet, og hvordan det ble brukt videre, vet man ikke.

Da Solberg-regjeringen kom med en ny stortingsmelding om eksport av trygdeytelser i 2017, fire år etter at det «hemmelige» dokumentet på feltet kom til, nevnte man ikke spørsmålet om at man ikke kunne kreve fysisk opphold i Norge.

Les hele saken: Nav-skandalen: – Hemmelig rapport kan gi svar (Dagbladet, 10.03.22)

 
Nyhet