Skip to main content
 

Mannen som skal lede arbeidet mot fiskerikriminalitet har mye erfaring med kriminalitetsbekjempelse

  • 13. januar 2022

Olav Henrik Norheim (43) ble ansatt som ny avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet i forrige uke. Han skal lede en ny seksjon i departementet som har til hensikt å bekjempe fiskerikriminalitet. Norheim kommer fra stillingen som leder for A-krimsenteret i Oslo.

Seksjon for forebygging av fiskerikriminalitet vil ligge under Fiskeriavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, og skal ha til sammen 6 medarbeidere. Seksjonen er opprettet for å styrke regjeringens arbeid mot fiskerikriminalitet. En viktig oppgave for den nye seksjonen blir å gjennomføre den nasjonale reformen av fiskerikontrollen, og følge opp den internasjonale satsingen mot fiskerikriminalitet.

Les hele saken: Erfaring med kriminalitet (Stat & Styring, 13.01.22)

 
Nyhet