Skip to main content
 

Mange østeuropeiske arbeidsinnvandrere søker om å få godkjent utdanning fra hjemlandet

08. januar 2018

Det var størst økning i søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning fra Syria i 2017. Det viser nye tall fra NOKUT. Men over 60 prosent av dem som søker om godkjenning kommer fra europeiske land, og de østeuropeiske landene er klart i flertall blant disse. - Hovedårsaken til dette er arbeidsinnvandring, sier Stig Arne Skjerven, direktør for utenlandsk utdanning i NOKUT.

Nyhet