Skip to main content
 

Leder: Norsk er nøkkelen

10. mars 2015

- Fafo-rapporten «Innvandrerne som skulle klare seg selv» peker på at språkopplæring og tiltak mot sosial dumping er avgjørende for å sikre god integrering. Norge er helt avhengig av de mange arbeidsinnvandrerne. Det minste samfunnet kan gi tilbake er god språkopplæring, skriver Adresseavisen på lederplass.

 

Nyhet