Skip to main content
 

Leder: Innvandring og lønnsforskjeller

05. januar 2016

Et kjennetegn ved den nordiske arbeidslivsmodellen har vært at lavt utdannete har tjent mye bedre enn i mange andre land. «Tilbudssjokket» av arbeidsinnvandrere etter EU-utvidelsen i 2004 endrer forutsetningen for modellen. Og med titusener nye flyktninger og migranter til Norge, vil det kunne føre til enda større sosiale forskjeller. Nå trengs en helt annen regulering av arbeidsformidlingen, der fagbevegelsen kan stille krav til lønns- og arbeidsbetingelser, skriver Klassekampen på lederplass.

Nyhet