Skip to main content
 

Leder: 28 milliarder grunner til å slå hardere ned på arbeidslivskriminaliteten

23. januar 2018

En rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse estimerer at det norske samfunnet årlig taper 28 milliarder kroner på arbeidslivskriminaliteten. Det er satt i gang en rekke handlingsplaner, utredninger og arbeider med å få til et løft, men vi savner fortsatt mer praktisk handling, skriver sjefredaktør Arve Brekkhus.

– Dette kan blant annet være innen en mer koordinert og prioritert innsats fra myndighetene - for eksempel rundt A-krimsentrene - en handlingsplan mot svart arbeid i privatmarkedet, en styrking av den offentlige innkjøpsmakten for å nevne noe, skriver Brekkhus. Han viser også til at NHO nylig kom med seks forslag for å bekjempe arbeidslivskiminaliteten. – Flere av disse tiltakene er lansert tidligere – men de er ikke godt nok fulgt opp, skriver Brekkhus.  Les hele lederen.

Se også nyhetssakene:

Regjeringen strammer grepet om kontraktsoppfølging for å motvirke arbeidslivskrim (Anbud365, 22.01.18)

Nytt tiltak mot kriminelle i arbeidslivet (Arbeids- og sosialdepartementet, 18.01.18)

NHOs seks tiltak mot arbeidslivskriminalitet (NHO Service og Handel, 18.01.18)

 

 
Nyhet