Krever seriøsitet – får det motsatte

  • 27. februar 2023

Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim inviterte bransjen til vinterkonferanse, og innlederne delte sine erfaringer:

– Du investerer i å være seriøs – og det blir så dyrt at du taper anbudet på pris.

– Offentlige innkjøpere er blitt flinkere til å stille seriøsitetskrav, men noen ganger virker kravene stikk motsatt.

Entreprenøren hadde ikke kompetanse til å gjennomføre jobben, ikke kapasitet, men fikk den likevel.

– Det er ingen grenser for hvor dårlig du er bare prisen er lav nok, sier avdelingsdirektør Paal Arne Sellæg i AF Decom.

Han har mange års erfaring med offentlige anbud.

Ifølge Kristina Overn Krohn i Deloitte er offentlige oppdragsgivere blitt flinkere enn før til å stille krav om seriøsitet til entreprenørene som skal være med og kjempe om en kontrakt. Men kravene er ofte ikke tilpasset virkeligheten i bransjen, sier hun.

Deloitte har sett på hvordan de offentlige innkjøpene fremmer seriøsiteten.

– Det offentlige stiller krav, men kontrollerer ofte ikke at de følges, forteller Krohn.

Hun advarer om at strenge krav også kan virke mot sin hensikt. Det koster nemlig å følge alle kravene som stilles til å være seriøs.
Når seriøsitetskravene får liten vekt og prisen avgjør, er det enda mer sannsynlig at de som følger seriøsitetskravene best, taper.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie