Skip to main content
 

Krevende å skaffe arbeidskraft i fiskeindustrien

25. september 2023

Fiskerikonsernet Nergård sliter med å rekruttere folk med spesialkompetanse til sine anlegg langs kysten.

– Utenlandsk arbeidskraft blir også stadig mer krevende å få tak i, sier konsernsjef Tommy Torvanger i fiskerikonsernet.

Torvanger forteller at den utenlandske arbeidskraften i lang tid har fått ting til å gå rundt ved fiskeribedriftene i sesongtoppene, men at mange utenlandske arbeidere ikke lenger vil komme til Norge, blant annet på grunn av at den norske krona er svekket.

– Vi er spent på hvordan det blir til vinteren, men vi håper og regner med at vi klarer å få tak i de folkene vi har behov for, utdyper Torvanger.

Nyhet