Skip to main content
 

Kontrollerte byggeplasser i Oslo, Bergen og Stavanger

  • 15. mai 2020

Skatteetaten har den siste uka gjennomført kontroller på byggeplasser en rekke steder i landet. Skatteetaten foretok ID-kontroll, sjekket HMS-kort og undersøkte om de ansatte har fått innberettet lønn. Opplysninger deles ved behov med NAV for å avdekke eventuelle brudd på permitteringsreglene. De har også deltatett i kontroll av andre bransjer.

Kontroll av andre bransjer
I løpet av den siste uken har Skatteetaten også ledet en samarbeidskontroll i Vesterålen med Fiskeridirektoratet, Arbeidstilsynet og med deltakere fra a-krimsenteret i Nordland. Det er også gjennomført kontroll innen bygg og anlegg i Midtre Hålogaland i Troms samt kontroll av en annen bransje i Innlandet.

Les hele pressemeldingen: Kontrollerte byggeplasser i Oslo, Bergen og Stavanger (Skatteetaten, 15.05.20)

 
Nyhet