Dagsavisen, 13.01.22

Kommentar: – Skal arbeidsmarkedet være som et supermarked?

– «Blir det flere løsarbeidere?», spurte Arbeidsmanden på lederplass i januar for 22 år siden. Rett før årsskiftet hadde Stortignet rukket å vedta «tilnærmet full frihet til utleie og privat formidling av arbeidskraft», ved å oppheve sysselsettingslovens forbud mot privat utleie av arbeidskraft. I dag sitter vi med fasit på mange av de spørsmålene Arbeidsmandsforbundet og andre reiste på 1990-tallet, skriver Jonas Bals.

Utdrag fra kommentaren:

 – Ja, det ble flere løsarbeidere. Ja, produktiviteten i byggenæringen er betydelig svekket. Ja, topartsrelasjonene på arbeidsplassene er blitt erstattet av det som best kan beskrives som kaos og ansvarspulverisering.

 – Og det siste tiåret har mange arbeidsløse opplevd at støtten de får fra det som engang het arbeidsmarkedsetaten, begrenser seg til å gi dem en oversikt over hvilke bemanningsselskap de kan tilby sin arbeidskraft til – som om arbeidskraften deres var «en helt vanlig vare», og som om arbeidsmarkedet var et supermarked.

 – Nå er det på tide å rette opp feilene av i går, og berede grunnen for et mer menneskevennlig arbeidsliv for alle – enten de heter Per, Pawel eller Petra.

Les hele kommentaren: Skal arbeidsmarkedet være som et supermarked? (Dagsavisen, 13.01.22)Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie