Skip to main content
 

Kommentar om Norgesmodell: – Mer effektiv kamp mot useriøse

19. november 2021

– Bruken av offentlige anskaffelser til å bekjempe useriøse i arbeidslivet har bred støtte. Til formålet fins et vell av såkalte «modeller» som det sverges til i strategier og konkrete anskaffelser. Trolig på tide med en standardisert modell, en Norgesmodell, slik regjeringen har som mål.

Utdrag fra kommentaren:

Så vil EFTAs overvåkingsorgan (ESA) bidra med grensesnittet mot anskaffelsesregimets prinsipper. Da mangler bare nok ressurser til å følge opp effektivt.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) vil se nærmere på de mange «modellene» som finnes i Norge når det gjelder å bekjempe arbeidslivskriminalitet via offentlige anskaffelser.  Henvendelsen fra ESA indikerer en våkenhet når det gjelder å gjennomføre effektive, rettferdige konkurranser på like vilkår. Modellene er omfangsrike, og de sikter mot forhold som utvilsomt vil gjøre arbeidslivet mindre preget av useriøse. Offentlige anskaffelser er en sterk muskel. Feil bruk av en muskel er ikke bra. Hvor grensen går, må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Kanskje kan ESAs oppsummering bidra til ytterligere klarhet i grensesnittet.

Les hele kommentaren: Mer effektiv kamp mot useriøse (Anbud365, 19.11.21)

 
Nyhet