Skip to main content
 

Kommentar: Fattige arbeidsinnvandrere

09. mars 2015

Regjeringen bør tenke seg nøye om når den nå ønsker å myke opp reglene i arbeidslivet. Den må sørge for at arbeidsinnvandrere ikke får en enda mer utsatt posisjon enn de allerede har. Vi er ikke tjent med å få en ny «underklasse» i Norge som fallbyr sine tjenester i et mer uregulert arbeidsmarked, skriver Are Vogt Moum. 

Nyhet