Skip to main content
 

Innvandring og arbeidsmarked

15. januar 2016

På FARVE-konferansen 2015 presenterte Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV, hovedfunn fra tre artikler i siste nummer av NAVs analysetidsskrift, Arbeid og Velferd: Det er store forskjeller i ulike innvandrergruppers tilknytning til arbeidslivet. Selv om enkelte innvandrergrupper har høyere sysselsettingsandeler enn den norskfødte befolkningen, har innvandrere samlet sett lavere yrkesdeltakelse enn befolkningen for øvrig. 

Nyhet