Skip to main content
 

Innvandrere får dårligere helse jo lenger de bor i Norge

31. mars 2016

Innvandrere har samlet sett rundt 20 prosent lavere risiko for å dø enn den øvrige norske befolkningen. En ny studie viser at arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa er blant dem med best helse. Nyankomne arbeidsinnvandrere har lav helsetjenestebruk. Men forbruket og dødelighet øker med økt botid i Norge, på grunn av tøffe arbeidsbelastninger og dårlige levekår.

Nyhet