BNL

Innleie – er du oppdatert på gjeldende regler?

BNL oppfordrer alle bedriftene i byggenæringen til å være påpasselig med å holde seg godt innenfor regelverket knyttet til innleie.

– Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstaker skal ansettes fast. Det er viktig at man ikke opererer i gråsonen eller forsøke å tøye grensene for når det er tillatt å leie inn.

 – Muligheten til å leie inn arbeidskraft er imidlertid viktig for bedriftene i byggenæringen – for eksempel i forbindelse med en kortvarig og uforutsigbar arbeidstopp. Det er viktig at innleie skjer i tråd med arbeidsmiljøloven og gjeldende tariffavtaler. Det er også viktig at man har en god dialog med tillitsvalgte om disse temaene.

Les mer om anbefalninger og last ned veiledninger: Innleie – er du oppdatert på gjeldende regler? (BNL)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie