Skip to main content
 

Innlegg: – Innleie, tjenestekjøp eller ansettelse? Feilvurderinger kan slå utbygger konkurs

  • 22. august 2023

– Erfaringer med kontroller fra Skatteetaten og Arbeidstilsynet viser at kostnadene ved å bomme på klassifiseringen innleie, tjenestekjøp, eller ansettelse, kan bli store nok til å velte byggeprosjektene fullstendig, skriver Preben Mo og Henrik Smeby i Advokatfirmaet Føyen.

Utdrag fra innlegget:

Arbeidsrettslig er det stor forskjell mellom tilknytningsformene i arbeidslivet. Hovedskillet går mellom kjøp av tjenester (oppdrag) og bruk av ansatte til å få utført bedriftens arbeidsoppgaver. Leie av arbeidskraft er en hybrid mellom tjenestekjøp og ansettelse.

Salg av håndverkertjenester er såkalte stedbundne tjenester som innebærer at det er selger som skal beregne og innbetale merverdiavgift til staten – slik partene allerede hadde gjort.

Men utleie av arbeidskraft er definert som «fjernleverbare tjenester» og innebærer at det er kjøper – dvs. de norske utbyggerne – som er forpliktet til å beregne og innbetale merverdiavgiften til staten.

Nyhet