Innlegg: – Hva er offentlige anskaffelser?

  • 22. mai 2023

– Til tross for at offentlige anskaffelser er betydelig mer enn lover og forskrifter har hverken oppdragsgivere eller innkjøpere maktet å tydeliggjøre de grunnleggende forutsetningene for å lykkes med det gode innkjøp, skriver Jacob M Landsvik, spesialrådgiver i Ressurser på avveie AS.

– Nesten alt av seminarer, frokostmøter, kurs og samlinger er spekket med jurister og juridisk kompetanse som riktignok viser viktig vei i en relativt uoversiktlig juridisk jungel av fallgruver og minebelagte områder. En offentlig anskaffelse kan imidlertid være rett og riktig ifølge lov og forskrift uten å hverken dekke noe behov eller føre til forbedringer, skriver Landsvik.

Artikkelforfatteren skal innlede på Anbud365-dagen 15. juni. Da er hans tema «Det etiske perspektivet i offentlige anskaffelser»

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie