Skip to main content
 

Ingen utslippskrav til utenlandske vogntog

15. mars 2016

Over halvparten av all godstransport på veg som går over landegrensene til Norge blir utført av utenlandske lastebiler. Mange av disse fyller kabotasjekvotene sine i Norge før de returnerer til opphavslandet. Norge har et sterkt miljøfokus med strenge krav til utslipp i nyttetransporten. Men utenlandske lastebiler som utfører transportoppdrag i Norge stilles det ingen miljøkrav til.

Nyhet