Ingen indeksering av barnetrygd

  • 15. januar 2018

Et klart flertall av EUs arbeids- og sosialministere avviste i fjor kravet om en indeksbasert barnetrygd som skulle kjøpekrafttilpasses det landet barnet bor i.

I dag er det slik at en litauisk arbeider som arbeider i Danmark har krav på dansk barnetrygd for sine barn som bor i Litauen. Flere lands myndigheter oppfatter dette som urimelig siden en dansk barnetrygd er et solid økonomisk bidrag og ligger godt over nasjonal minstelønn i Litauen.

EU-kommisjonen, og flertallet av EUs arbeids- og sosialministere, mener at det skal det også skal forbli slik.

Les hele saken

Se også: Fafo Østforums faktaflak Velferdsturisme og trygdeeksport

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie