Skip to main content
 

Ingen indeksering av barnetrygd

15. januar 2018

Et klart flertall av EUs arbeids- og sosialministere avviste i fjor kravet om en indeksbasert barnetrygd som skulle kjøpekrafttilpasses det landet barnet bor i.

I dag er det slik at en litauisk arbeider som arbeider i Danmark har krav på dansk barnetrygd for sine barn som bor i Litauen. Flere lands myndigheter oppfatter dette som urimelig siden en dansk barnetrygd er et solid økonomisk bidrag og ligger godt over nasjonal minstelønn i Litauen.

EU-kommisjonen, og flertallet av EUs arbeids- og sosialministere, mener at det skal det også skal forbli slik.

Les hele saken

Se også: Fafo Østforums faktaflak Velferdsturisme og trygdeeksport

 
Nyhet