Skip to main content
 

- Ikke behov for allmenngjøring innen gods og buss

13. mars 2015

Spekter støtter ikke en allmenngjøring av Godsbil- og Bussbransjeavtalen. I mangel av effektiv håndheving vil en allmenngjøring lett kunne føre til konkurransevridning til ulempe for aktører som vil forholde seg lojalt til en slik regulering.

Nyhet