Skip to main content
 

Har organisert utenlandske arbeidstakere i 17 år

15. mai 2024

Robert Olejnik er faglig konsulent i danske Byggefagenes Samvirke, og forteller at han ofte finner utfordringer på danske byggeplasser som primært går ut over den utenlandske arbeidskraften.

Olejnik forteller at utfordringene gjelder alt fra arbeidsmiljø til sikkerhet, ulovlige ansettelser og brudd på tariffavtalen, og vektlegger at utfordringene har økt.

Han er selv fra Polen, og vet derfor bedre enn de fleste hva utenlandske arbeidere fra Øst- og Sør-Europa blir møtt med. Han viser til at alt for mange settes til å arbeide 60 timer i uken, for en langt lavere lønn enn sine danske kolleger.

– Det er rett og slett hardt oppdelt i et A-lag og et B-lag, der de utenlandske kollegene alltid ender på B-laget, forteller Olejnik.

I det kommende valget i europaparlamentet 9. juni, er hvordan å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår i et EU der arbeidskraften kan bevege seg fritt mellom landene, et viktig tema.

I den forbindelse har Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) blant annet foreslått at man innfører et europeisk ID-kort, som vil gjøre det mulig å se hvem som er på de ulike arbeidsplassene.

Formålet med ID-kortet, er at myndighetene vil kunne føre tilsyn med hvorvidt arbeidstakerne får riktig lønn og har arbeidstid.

– Utfordringen med å organisere utenlandsk arbeidskraft er at de ofte er i landet over en kort periode. Da rekker vi ikke å få i gang en dialog med dem og forklare at det er en fordel å melde seg inn i en fagforening, sier Flemming Grønsund, nestformann i FH.

Nyhet