Skip to main content
 

Har ikkje svenske-svar til ESA

11. desember 2019

Overvakingsorganet ESA ville vite kvifor ikkje Noreg heldt løftet sitt om å la EØS-reglane få forrang, slik dei hadde lova i eit møte om Sverige-saka i 2017. Arbeids- og sosialdepartementet vil ikkje svare på det avgjerande spørsmålet fordi trygdeskandalen blir granska.

ESAs oppgåve er å sjå til at medlemslanda som er bunde av EØS-avtalen følgjer reglane i avtalen.

I 2015 bad ESA Noreg gjere greie for synet på trygdeeksport.

Dette var knytt til ei sak om ein nordmann som klaga på at vedkomande ikkje fekk ta med seg arbeidsavklaringspengar til Sverige.

Les hele saken: Har ikkje svenske-svar til ESA (NRK, 11.12.19)

 
Nyhet