(NRK, 11.12.19)

Har ikkje svenske-svar til ESA

Overvakingsorganet ESA ville vite kvifor ikkje Noreg heldt løftet sitt om å la EØS-reglane få forrang, slik dei hadde lova i eit møte om Sverige-saka i 2017. Arbeids- og sosialdepartementet vil ikkje svare på det avgjerande spørsmålet fordi trygdeskandalen blir granska.

ESAs oppgåve er å sjå til at medlemslanda som er bunde av EØS-avtalen følgjer reglane i avtalen.

I 2015 bad ESA Noreg gjere greie for synet på trygdeeksport.

Dette var knytt til ei sak om ein nordmann som klaga på at vedkomande ikkje fekk ta med seg arbeidsavklaringspengar til Sverige.

Les hele saken: Har ikkje svenske-svar til ESA (NRK, 11.12.19)


Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie