Skip to main content
 

Har ikke krav på norskopplæring: – Hvordan skal jeg integrere meg?

19. juli 2023

Arbeidsinnvandrere fra EU- og EØS-området har ikke krav på gratis norskopplæring. Flere organisasjoner ber regjeringen ta tak.

Polske arbeidstakere utgjør den største gruppen arbeidsinnvandrere til Norge, men har i likhet med arbeidsinnvandrere fra andre EU- og EØS-land ikke krav på gratis norskopplæring slik for eksempel flyktninger har.

Anna Maria Hucal, styremedlem i Den polske foreningen i Larvik, forteller at flere har ikke mulighet til å ta seg fri for å lære seg språket, og mener derfor at bør regjeringen tilrettelegge slik at flere kan lære seg norsk.

– Et slikt tilbud vil gjøre levekårene våre bedre og ikke minst så kan vi bli en større ressurs for samfunnet, forteller leder i foreningen, Donuta Nowak.

Martha Skretteberg er generalsekretær i Caritas, som har som hovedoppgave å få innvandrere ut i jobb. Hun forteller at når språkopplæring ikke blir prioritert, mister man muligheten til å skape integrering. Hun trekker også fram risikoen for å bli utsatt for arbeidslivskriminalitet og negativ sosial kontroll.

Nyhet