Skip to main content
 

FrP vil redusere trygdeeksporten

02. februar 2018

– Norge skal ikke være Europas sosialkontor. Regjeringen har strammet inn på retten til barnetrygd ved opphold i utlandet og mulighetene for å eksportere overgangsstønad. Men vi vil ha flere innstramminger, sier Erlend Wiborg (FrP).

– Beregninger fra 2015 viste at summen av full norsk kontantstøtte og barnetrygd utgjorde 15,8 prosent av en gjennomsnittlig norsk lønn, mens dette beløpet tilsvarte hele 98,8 prosent av en gjennomsnittslønn i Polen, og 122,3 prosent i Litauen. Nå har regjeringen fremmet sak for Stortinget som blant annet skal se på muligheter for kjøpekraftjustering av barnetrygd og kontantstøtte som eksporteres, sier Wiborg (FrP).

Les hele artikkelen Trygdeeksporten reduseres med FrP i regjering (FrP, 02.02.18)

 
Nyhet