Skip to main content
 

Fortsatt utenlandske turbiler på norske veier

29. januar 2015

Man vil fortsatt se utenlandske turbiler på norske veier, men norske og utenlandske turbilselskaper må ha mer jevnbyrdige konkurransevilkår. Og de utenlandske aktørene må i større grad betale for å bruke norsk infrastruktur. Dette var hovedbudskapet fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (bildet) da han innledet på et møte om kabotasje innen turbilsektoren. Statssekretær Bård Hoksrud var også til stede, og fra Departementets side var hensikten med møtet å få nødvendige innspill i forkant av viktige samtaler med sentrale EU-politikere i midten av februar.

Nyhet