Skip to main content
 

Fortsatt økning i eksport av kontantstøtte

  • 06. august 2015

Utbetaling av kontantstøtte for barn som ikke bor i Norge, har økt med nesten 30 prosent på ett år. De aller fleste utbetalingene er for barn som bor i Polen. Dette gjelder i hovedsak personer som arbeider i Norge, men hvor barnet deres er bosatt i et annet EØS-land.

Se også Fafo Østforums faktaflak: Velferdsturisme og trygdeeksport

Nyhet