Skip to main content
 

Foretrekker kabotasjeregler og økt kontroll fremfor allmenngjøring

20. mars 2015

Nestlederen i Europaparlamentets transportkomite mener at Tysklands minstelønn og andre lands planer om allmenngjøring av minstelønnssatser innen transportsektoren ikke er en god idé. Han mener utfordringene i stedet må løses via klarere kabotasjeregler og økt kontrollvirksomhet.

Nyhet