Skip to main content
 

Flere får norskopplæring på arbeidsplassen

31. august 2015

I samarbeid med Byggenæringens Landsforbund, Norsk Industri og Fellesforbundet har Vox på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlagt behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien. Det er på bakgrunn av funnene i kartleggingen at Regjeringen nå legger til rette for norskopplæring på arbeidsplassen.

Last ned rapporten Norsk på arbeidsplassen (Vox)

Nyhet