Anbud365, 31.03.22

Finsk offensiv for økt sysselsetting gjennom mer bruk av offentlige anskaffelser

Endringene i regelverket for offentlige anskaffelser og konsesjoner med utgangspunkt i EU-direktivene fra 2016 har åpnet mulighetene for å ta med syselsettingsrelaterte hensyn i anskaffelsene. Og Finland er i gang med en omfattende satsing på å øke sysselsettingen gjennom bruk av offentlige anskaffelser.

Mulighetene benyttes i for liten grad i dag, og så vel statlige som kommunale prosjekter er med i offensiven.

Kunnskap skal økes, erfaringer utveksles og veiledningsmateriell skal utvikles. Bruk av markedsdialog anbefales dersom det er tvil hos tilbydere som møter sysselsettingskrav om den påtenkte arbeidskraften har nødvendig kompetanse og greier jobben.

Les hele saken: Finsk offensiv for økt sysselsetting gjennom mer bruk av offentlige anskaffelser (Anbud365, 31.03.22)


Relaterte tema


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie