Skip to main content
 

Felles innsats mot arbeidslivskriminalitet

13. januar 2015

Statsminister Erna Solberg og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson la i dag fram en ny strategi mot arbeidslivskriminalitet. Blant regjeringens tiltak er å åpne for å begrense antall underleverandører i kontraktskjedene ved offentlige anskaffelser, at offentlige oppdragsgivere skal kunne stille krav om bruk av lærlinger, og forbedring av ID-kortordningen.

Strategien er utarbeidet i dialog med LO, NHO og de øvrige partene i arbeidslivet, og inneholder til sammen 22 tiltakspunkter som skal følges opp av Statsministerens kontor og seks ulike departement.

Les pressemelding fra Statsministerens kontor (SMK, 13.01.15) 
Last ned notatet Strategi mot arbeidslivskriminalitet (Arbeids- og sosialdepartementet, 13.01.15)

Les også utvalgte reaksjoner på regjeringens strategiplan mot arbeidslivskriminalitet:
- Arbeidslivskriminalitet undergraver samfunnets verdier og rammer arbeidstakere som blir utsatt for useriøse arbeidsgivere (Høyre, 13.01.15) 22 tiltak mot useriøst arbeid (Renholdsnytt, 14.01.15) - På rett vei i kampen mot sosial dumping (Agenda, 14.01.15)  

 
Nyhet