Fafo Østforum, 28.11.22

Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. nov: Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. nov: Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

På dette seminaret deltok representanter fra Stortingets arbeids- og sosialkomite og fra partene i arbeidslivet. Utgangspunktet for innlegg og debatt er to framlagte handlingsplaner mot sosial dumping og de første forslagene til en ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser.

Seminarprogram, videovindu, presentasjoner, samt lenker til relevante nyhetssaker og publikasjoner finner du på seminarnettsiden.

Seminaret ble holdt i Fafos lokaler i Oslo, mandag 28. november 2022, kl. 14.00–16.00. 


Relaterte tema

Offentlige anskaffelser
Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Relaterte seminarer

Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?