Skip to main content
 

EUs minstelønnsforlag er forsinket, Norden er splittet

  • 23. april 2022

Forslaget om en europeisk minstelønn er forsinket. Europaparlamentet forhandler for tiden om et kompromissforslag med Det europeiske råd. Ukraina-krigen og det franske presidentvalget har gjort at fremdriften har mistet fart. Men det handler også om at uenigheten innad i EU fortsatt er stor.

EU-kommisjonens idé om lovfestet minstelønn møtte motstand i Norden. Det ble sett på som en trussel mot den nordiske forhandlingsmodellen. Minstelønnsforslaget har gått videre gjennom EU-prosedyren, og Europaparlamentet forhandler for tiden om et kompromissforslag med Det europeiske råd (regjeringene).

I løpet av reisen har det blitt tydelig at det er splittelse også mellom de nordiske landene. Før sluttspurten har Finland, Danmark og Sverige landet på ulike posisjoner.

Les hele saken: EU:s minimilöneförslag försenat, Norden splittrat (Arbeidsliv i Norden, 23.04.22)

 
Nyhet