Skip to main content
 

Europeisk arbeidsmarkedsbyrå

14. mars 2018

Europakommisjonen la 13. mars frem et forslag om å opprette et europeisk arbeidsmarkedsbyrå, samt tiltak for å sikre europeiske arbeidstakeres adgang til sosial beskyttelse.

Nyhet