Skip to main content
 

EU: Hva er sosial dumping?

18. april 2016

Hva er definisjonen på sosial dumping? I Europaparlamentet har det oppstått revirstrid om hvilken komite som skal ha det endelige ordet i den saken. Striden står mellom Sysselsettingskomiteen (EMPL) og Transportkomiteen (TRAN).

Nyhet