Skip to main content
 

EU: Europeisk fagbevegelse sier ja til arbeidsmarkedsbyrå

24. april 2018

Den europeiske faglige samorganisasjon (ETUC/DEFS) sier et klart ja til EU-kommisjonens forslag om å etablere "a European Labour Authority" (ELA), gitt at det ikke griper inn i partenes rettigheter. Høringsuttalelsen fra de tre svenske faglige organisasjoner LO, TCO og Saco vil at myndigheten skal legges til et land med et godt partsregulert arbeidsliv - nemlig Sverige.

Nyhet