Enklere vurdering av lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten?

  • 21. september 2021

Reglene for lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten er ikke alltid like enkle å navigere i. Advokatfirmaet Arntzen de Besche har utarbeidet en rapport på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, men Parat etterlyser noe mer konkret.

Rapporten utreder hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i luftfarten for besetningsmedlemmer med ulik grad av tilknytning til Norge. I oppdragsbeskrivelsen står det at «Covid-19-pandemien kan skape vesentlige endringer i det norske luftfartsmarkedet», og at flere lavprisselskaper med driftslisens fra EØS-land, kan komme til å ville etablere ruter i Norge.

Flere lavprisflyselskaper har allerede fått kritikk for deres lave lønnsvilkår, og noen selskaper har blitt beskyldt for å drive sosial dumping. Dette er blant problemstillingene Samferdselsdepartementet håper å kunne løse, ved hjelp av denne nye rapporten

 Advokat i Parat, Christen Horn Johannessen, mener rapporten fremstår som grundig og god når det kommer til gjeldende rett rundt to viktige tema, lovvalgsregler og utsendingsdirektivet. – Det ligger mange gode poeng og synspunkter i rapporten om disse to spørsmålene, herunder skatt, arbeidsgiveravgift, allmenngjøring og trygdetilhørighet, sier Horn Johannessen.

Likevel mener han rapporten mangler en mer praktisk tilnærming til og svar på hovedspørsmålet om hvilket handlingsrom norske myndigheter har.

Les hele saken: Enklere vurdering av lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten? (Parat, 21.09.21)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie