En rekke utfordringer med trivsel for utenlandske arbeidstakere på det danske arbeidsmarkedet

  • 16. mars 2023

Det er nesten en halv million utlendinger på det danske arbeidsmarkedet, og antallet har vært økende de siste årene. Trives de? Kay Xander Mellish – forfatter av boken «How to Work in Denmark» og konsulent om kulturelle forskjeller – anslår at mellom 25 og 30 prosent av utenlandske ansatte forlater Danmark av frustrasjon.

Aldri før har det vært så mye utenlandsk arbeidskraft på det danske arbeidsmarkedet. I løpet av 2022 jobbet 477 895 utlendinger i Danmark, som er det største antallet noensinne. Bare i 2022 var økningen på over 50.000 nye ansatte.

Utviklingen skjer etter flere år med etterspørsel etter mer arbeidskraft fra både politikere og bedrifter, men det kan være en oversett utfordring i å få utlendinger til å trives på det danske arbeidsmarkedet.

Mellish er rådgiver i kurlturforskjeller. Hun påpeker at Danmark i stor grad er et monokulturelt land med enhetlige væremåter og tenkemåter. Derfor kan det være en del ting i Danmark som er vanskelig å avkode for utlendinger.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie