Skip to main content
 

En rekke utfordringer med trivsel for utenlandske arbeidstakere på det danske arbeidsmarkedet

16. mars 2023

Det er nesten en halv million utlendinger på det danske arbeidsmarkedet, og antallet har vært økende de siste årene. Trives de? Kay Xander Mellish – forfatter av boken «How to Work in Denmark» og konsulent om kulturelle forskjeller – anslår at mellom 25 og 30 prosent av utenlandske ansatte forlater Danmark av frustrasjon.

Aldri før har det vært så mye utenlandsk arbeidskraft på det danske arbeidsmarkedet. I løpet av 2022 jobbet 477 895 utlendinger i Danmark, som er det største antallet noensinne. Bare i 2022 var økningen på over 50.000 nye ansatte.

Utviklingen skjer etter flere år med etterspørsel etter mer arbeidskraft fra både politikere og bedrifter, men det kan være en oversett utfordring i å få utlendinger til å trives på det danske arbeidsmarkedet.

Mellish er rådgiver i kurlturforskjeller. Hun påpeker at Danmark i stor grad er et monokulturelt land med enhetlige væremåter og tenkemåter. Derfor kan det være en del ting i Danmark som er vanskelig å avkode for utlendinger.

Nyhet