Civita, 23.09.22

Innlegg: – Dumping og jumping

– Civita introduserte begrepet «sosial jumping» i 2012. Det var aldri ment som et begrep som skulle erstatte begrepet «sosial dumping». Sosial jumping og sosial dumping er, tvert om, to begreper som beskriver to ulike fenomener, skriver Kristin Clemet i et tilsvar til Klassekampens redaktør.

– I Klassekampen for 10. september skriver redaktør Mari Skurdal at «høyresida mener at vi bør bytte ut ordet sosial dumping med sosial jumping, fordi en dårlig jobb bare er et springbrett til en bedre».

Les hele innlegget: Dumping og jumping (Civita, 23.09.22)


Relaterte tema


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie