Skip to main content
 

Innlegg: – Dumping og jumping

  • 23. september 2022

– Civita introduserte begrepet «sosial jumping» i 2012. Det var aldri ment som et begrep som skulle erstatte begrepet «sosial dumping». Sosial jumping og sosial dumping er, tvert om, to begreper som beskriver to ulike fenomener, skriver Kristin Clemet i et tilsvar til Klassekampens redaktør.

– I Klassekampen for 10. september skriver redaktør Mari Skurdal at «høyresida mener at vi bør bytte ut ordet sosial dumping med sosial jumping, fordi en dårlig jobb bare er et springbrett til en bedre».

Les hele innlegget: Dumping og jumping (Civita, 23.09.22)

 
Nyhet