Skip to main content
 

Døgnbemanning ved grensekontrollen

09. mars 2015

Langtransportsjåfører venter med å krysse grensen til Vegvesenets folk er gått hjem for dagen. Nå skal Vegvesenet få døgnbemanning ved grensekontrollen, slik at de kan luke ut flere vogntog som utgjør en fare på veien. Trolig er ordningen på plass i løpet av året.

Nyhet