Juridika, 21.12.21

Dette må du vite om EU- og EØS-retten i 2022

NAV-saken gjort slutt på ideen om at EU-retten er en ting de driver med «der nede» i Brussel. Det blir norsk rett gjennom EØS-rett så nå må alle norske jurister til å ha EØS-regler i bakhodet daglig. Juridika Innsikt har laget oversikt over det siste årets viktige utviklinger i EU og hva de betyr for Norge: forordninger på trappene, sentrale dommer fra EU- og EFTA-domstolen og hvilke saker ESA fører mot Norge.

– Vi må slutte å tenke på EØS som et eget rettsområde og starte tenke på det som en dimensjon ved de fleste rettsspørsmål, sier juristene som kjenner EØS best. Blant dem er jussprofessor Finn Arnesen, som stod bak den offentlige utredningen Blindsonen om hva som egentlig gikk galt i NAV-saken. Både advokater, dommere og statens egne jurister mistet betydningen av de fire friheter av syne.

– Hva man må vite om EØS-retten i 2022 beror på hva du arbeider med men punktene om EØS-rett i Høyesteretts advokatveileder og rapporten «Departementenes EØS-arbeid» (juni 2021) er noe av det viktigste jurister kan sette seg inn i og gjennom dette lettere se hvilke EØS-relaterte spørsmål en problemstilling kan reise.

Les oversikten: Dette må du vite om EU- og EØS-retten i 2022 (Juridika, 21.12.21)
Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie