Skip to main content
 

- Det seriøse arbeidslivet må styrkes

10. mars 2016

Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet må intensiveres gjennom blant annet styrking av arbeidsmiljølov og lov om offentlige innkjøp. Det må legges til rette for at norske entreprenører gjøres konkurransedyktige i anbudsprosessene. Dette er to av hovedpunktene i en politisk uttalelse fra forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

 

Nyhet