Skip to main content
 

Debatt: - Østarbeidere er overskuddsbutikk for Danmark

15. april 2015

- Dansk Folkeparti har vært kritisk til at lønnsmottakere fra Øst-Europa kan komme til Danmark og nyte godt av velferdsytelser. Men det skjer kun i begrenset omfang. Inntil nå har østeuropeiske lønnsmottakere vært en overskuddsforretning for det danske samfunn, skriver Bjarke Møller, direktør for Tænketanken Europa.

Se også: Velferdsturisme er blitt et politisk problem for EU (Ugebrevet A4, 30.03.15)

Nyhet