Skip to main content
 

Debatt om delingsøkonomi: - Du skal ha lønn for jobben du gjør

14. april 2016

LO forventer at skattemyndighetene og tilsynsetatene er offensive for å forhindre svart arbeid og sosial dumping som følge av delingsøkonomien. - LO er ikke imot at folk skal hjelpe hverandre, men Uber og lignende tjenester utfordrer velferdsstaten og det organiserte arbeidslivet. Derfor må den kommersielle virksomheten under den såkalte delingsøkonomien reguleres på lik linje med annen kommersiell virksomhet her i landet, skriver LO-sekretær Trude Tinnlund.

Nyhet