Skip to main content
 

Debatt: – Økt mobilitet og felles mineralstrategi for Norge, Sverige og Finland

  • 06. november 2021

– Koronapandemien har påvirket den grensekryssende transporten av folk, varer og tjenester. Å redusere grensehindre er det viktigste arbeidet i Nordkalottrådet. I neste uke samles politiske ledere fra Nordkalottens regioner i Helsinki for møte i Nordkalottrådet. Da er et viktig hinder borte, skriver Bjørn Inge Mo (Ap), fylkesrådsleder Troms og Finnmark.

Nyhet