Skip to main content
 

Debatt: Lønnsdumping og diskriminering

14. april 2016

- Venstres forslag om å ha lavere lønnsnivå for flyktninger er et alvorlig angrep på likhet og solidaritet. Å senke lønnen i bransjer som allerede har lav lønn, vil neppe ha noen  sysselsettingseffekt: Det vil skape arbeidende fattige. Heller enn å sluse folk inn i en underklasse, bør vi investere tungt i språkopplæring. Heller enn å gå inn for forslag som undergraver tariffavtaler, bør vi styrke arbeidet mot sosial dumping, skriver Ingrid Wergeland, nestleder i Manifest Tankesmie.

Nyhet