Skip to main content
 

Debatt: – Kommunene, fylkeskommuner og A-krimsentrene må få de verktøy som er hensiktsmessige og effektive i kampen mot a-krim

20. mars 2021

– I enkelte områder i landet er Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Nav og politiet med en rekke andre samarbeidende etater lokalisert i A- krimsenter. På tross av dette samarbeidet har foregått i mange år er det manglende støtte i regelverket for deling, sammenstilling og lagring av informasjon. En sendrektighet på dette området tas mot med takk fra de som utøver arbeidslivskriminalitet, skriver Gunnar Løvås (SV).

– Dette er problemstillinger som har vært kjent lenge. Nå er det på tide at de som har ansvaret for å fastsette regelverket, regjeringen og Stortinget, handler raskt og får nødvendige verktøy på plass, skriver Gunnar Løvås.

Les hele debattinnlegget: Kampen mot arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører i ulike bransjer i norsk arbeidsliv (Trønderdebatt, 20.03.21)

 
Nyhet